Kayıtlar

Resim
Deniz Karakurt, the first child of a family that immigrated from Turkey to work as a worker and settled in Germany, was born in 1978 in Bremerhaven, the port city of Bremen. During his stay in this country, he lived under the traditional family roof with her parents as well as her grandparents. Upon the death of his father as a result of a work accident, he made a definite return to Turkey with his family. After that, he spent most of his summer holidays in Akçakışla sub-district of Şarkışla district. Here and in the surrounding villages he visited from time to time, he got to know the rural life and folk literature closely. He completed his primary, secondary and high school education in his hometown, Sivas. He left his Mining Engineering education in Eskişehir in his second year and returned to Sivas. He graduated from the Department of Business Administration at Cumhuriyet University. After working as a civil servant in Kütahya for nearly two years, he completed his military service

Deniz Karakurt

Resim
İşçi olarak çalışmak için Türkiye'den göçerek Almanya'ya yerleşmiş bir ailenin ilk çocuğu olan Deniz Karakurt, Bremen eyaletinin liman kenti Bremerhaven'de 1978 yılında dünyaya geldi. Bu ülkede kaldığı süre zarfında geleneksel aile çatısı altında, ebeveyninin yanı sıra dedesi ve babaannesi ile birlikte yaşadı. Babasının bir iş kazası sonucu ölümü üzerine ailesi ile birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Bundan sonra yaz tatillerinin büyük bir kısmını Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla bucağında geçirdi. Burada ve zaman zaman gezdiği çevre köylerde kırsal yaşamı ve halk edebiyatını yakından tanıdı. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketi olan Sivas’ta tamamladı. Eskişehir’de aldığı Maden Mühendisliği eğitimini ikinci yılında bırakarak Sivas’a tekrar döndü. Cumhuriyet Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nü bitirdi. İki yıla yakın bir süre Kütahya’da Devlet Memurluğu yaptıktan sonra askerlik görevini İstanbul’da tankçı olarak tamamladı. Hâlen Sivas Cumhuriyet